Dnakids

Anaokulu

Yaşamın Önsözü

ftw

Ögretici

“Başarı” önce öz güvenle başlar, bilgiyle pekişir, emekle gerçekleşir.

Egitici

Duygusal ve sosyal başarı Akademik başarıyı güçlendirir. Hem IQ, hem EQ bütünsel eğitim anlayışında temel koşuldur. DNAkids anaokulunda Bilişsel- Dil- Sosyal-Duygusal ve fiziksel gelişimlerini eşdeğer oranda geliştirecek bir program uygulanmaktadır.

Eglenceli

Çocukların aktif katılımlarıyla oyun oynar gibi eğlenceli bir içerikle sunulan etkinliklerle, eğitim programı zenginleştirilmiştir.

Egitim Sistemimiz

Bakanlığımızın öngördüğü yıllık eğitim müfredatı çerçevesine, pek çok evrensel eğitim bakış açılarının sentezinden oluşan bir anlayışla düzenlenmektedir. Kullandığımız eğitim anlayışları;
*HİGH/SCOPE EĞİTİMİ
*BANK STREET EĞİTİMİ
*İNTERNATİONAL BACCALAUREATE PROGRAMININ İLK YILLAR UYGULAMASI PYP
*PROJE TABANLI ÖĞRENME
*KARAKTER (DEĞERLER) EĞİTİMİ
*GEMS (Great Explorations in Math and Science)
*MULTIPLE INTELLIGENCE (ÇOKLU ZEKA KURAMI)
*WALDORF YAKLAŞIMI
Kabul görmüş eğitim disiplinlerinin sentezlenmesi ile hazırlanmış eğitim programıyla, çocukların dengeli, sorumlu, içinde yaşadıkları topluma ve dünyaya duyarlı bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir. Çocukların aktif katılımlarıyla oyun oynar gibi eğlenceli bir içerikle sunulan etkinliklerle, eğitim programı zenginleştirilmiştir. Her çocuk farklıdır. Zeki olmayan çocuk yoktur. Sadece doğru zekası keşfedilmemiş kullanmayı bilmeyen farklı çocuk vardır. Bu farklılıkları gözardı etmemek için çoklu zeka kuramlarından özellikle faydalanılmaktadır.
( Sözel-Dil Zeka, Mantık-Matematik Zeka , Görsel- Uzaysal Zeka, Kinestetik- Bedensel Zeka, Müziksel-Ritmik Zeka , Kişilerarası- Sosyal Zeka , Kişisel-İçsel Zeka, Doğa Zekası )

 

Hakkımızda

DNAkids Anaokulu, Evora İstanbul çocuklarının "Oyun ve keşif yoluyla eğitim esastır" ilkesiyle tüm gelişim alanlarını desteklemektedir.
Okul öncesi, çocukların çok hızlı bir değişim, gelişim ve zihinsel yapılanma gösterdiği bir dönemdir. Bu süreçte çocukların gelişimi her bakımdan yaşama bir dokunuş gerektirir. Nesnelere dokundukça çocuğun duyuları gelişir ve her yeni dokunuşta aynı nesneden daha çok şey algılamaya başlarlar. Bu algılar çoğaldıkça çocuklar için yaşam daha anlamlı olmaya başlar. Bütünü ve ilişkileri görmeye başlayan çocuklar daha çok sormaya ve neden-sonuç ilişkileri kurmaya çalışırlar. Nesneler ve olgular arasında kurulan her yeni ilişki bir keşiftir çocuk için. Her çocuğun kendine özgün yaşama bir dokunuşu vardır. Bu farklılıkları yakalamak ve geliştirmek DNAkids anaokulunun temel amacıdır. Birlikte yaşadığımız dünyada mutlu ve sürdürülebilir yaşamın anahtarı, bu farklılıklarımızla daha iyi bir dünya kurma çabalarımızdır. Daha iyi bir dünya kurgusunun en akılcı ve gerçekçi yolu sorgulayan, özgüveni yüksek, temel alışkanlıklarını kazanmış, kendini ifade edebilen, sosyal beceri düzeyi gelişmiş, problem çözebilen bireylerin yetiştirilmesidir.
DNAkids anaokulu çocukların okula severek ve isteyerek geldikleri, beklentilerin hep önünde, kalitesiyle ve içtenliğiyle her zaman fark yaratan bir okuldur. “Bilgiye sahip olmak değil, bilgiyi kullanmak önemlidir” felsefesi ile düşünen, düşüncelerini ifade eden, başkalarının düşüncesine saygılı olan, öz kültürümüzü tanıyan, sahip çıkan, evrensel kültüre açık, araştıran, sorumluluk alan, lider olan, lideri takip eden, kısacası emek vererek başarıya ulaşan çocuklar yetiştirmek kurumsal vizyonumuzdur.

Deniz Toker'den

Okulum = Yüreğimin işi. İşletmeci ve Çocuk Gelişimci olarak üç çocuğumu büyütürken ve yıllar içinde gözlemlediğim her çocukta ulaştığım tek sonuç KOŞULSUZ SEVİLEN- YARGILANMAYAN çocuk MUTLUDUR ve KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDER. DNAkids'te, kontrolü ele alıp yönetmeyiz çocukları, yolu onların göstermesine izin veririz, düşündüklerini sorarırız, merak ettikleri konular hakkında başka neler bilmek istediklerinin sorarız. Onlarla birlikte merak ederiz. Cesaretlendiririz. Onlar için kaynak sağlarız. Daha fazlasını öğrenmeleri için onlara zengin uyaranlar sunarız. Mantıklı kurallar koyar, sadece eğleniriz. Onlara güvenir ve öğrenmenin her zaman ve her yerde gerçekleştiğine inanırırız. Aceleye gerek yok. Bırakın çocuk olsunlar.
Zorla öğrenme diye bir şey olmamalı hiçbir okulda. Hele erken çocukluk döneminde bunun özellikle olmaması gerekir. En önemli şey oyun. İşte bu yüzden, bu güzel öğrenme sevgisini ve doğuştan gelen merakı erken yaşta köreltmemeli her daim teşvik etmeliyiz.
Anne-baba olmanın tadını çıkartacağınız, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yaşam dileklerimizle…

Bize Yazın